Official

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir söz olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “misyon” veya “iş” medlulına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda idare ve hükümet işlemlerinde kullanılırdı.

Midi Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek midein kullanılmaya başlangıçlandı. Bu görevliler, örneğin mevki daireleri veya kiliselerde çeşitli işlemlerle sorumlu olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya yetkili bir konumda mevcut rastgele bir kişyararlı tarif etmek midein kullanılmaya başlangıçlandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi ekseri hükümet, spor veya iş dünyası kadar resmi bir konumda mevcut kişgelecek veya kurumları tarif etmek midein kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, söz resmi veya yetkili bir konumda mevcut rastgele bir kişyararlı tarif etmek midein kullanılmaya başlangıçlamıştır.