Official

"Official" kelimesi İngilizce kökenli bir söz olup, kökeni Latince "officium" kelimesine dayanır. "Officium" kelimesi "misyon" veya "iş" medlulına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu'na denli uzanır ve "officium" terimi, Roma İmparatorluğu'nda…

Read More