Reklam Sektörleri Avrupa Amerika

cihan çapında iki yüzyıldır var olan bir sektör ancak çok senedir var olmasına karşın reklamcılık ve reklam ajansları üzerine maatteessüf ki piyasada biryoğun fen kirliliği bulunan.|Yalnız şu var ki elektronik beyin…

Read More