Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yasevimliığı cemiyet ortamında kıymeti olan , kabiliyet, çizi ve öbür davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara bakarak insanların davranışlarında belirli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Eğitim; kişinin davranışlarındaki yaşantısı kanalıyla kasıtlı olarak ve isteyerek değişçilikme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü gibi eğitimin bir çok tanılamamı kuruluşlabilmektedir. Fakat, hasetmüzde çoğunlukla tercih edilen tanılamam:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı kanalıyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin yalnızçlarına yaraşıklı ) değişçilikme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma bakarak;

· Eğitim bir süreçtir.

· Eğitim sürecinde, kişinin davranışlarının mergup yönde değişçiliktirilmesi yalnızçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki değişçilikme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde kişinin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç omurga öğesi vardır.

1. Amaç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Değerlendirmeler

Eğitim yalnızçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve yorum ile son bulur. Sürecin bu mantığı kül kültürler bağırsakin özdeşdır. Amaçların içinde ne olduğu ve öğrenme bağırsakin kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre bakarak değişçilikebilir, lakin sürecin doğkakımı değişçilikmez.

Eğitim kapsamı ve tanılamamlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Gün boyunca birhayli filozof ve eğitimci, eğitimin ne olduğuna üzerine farklı farklı tanılamamlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin kabul edilen ölçün tanılamamı şudur: Eğitim, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları kanalıyla kasıtlı olarak istendik davranış değişçilikikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanılamamlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanılamamlamanın ortamında eğitime üzerine bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları kanalıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış değişçilikikliği” ve “süreç” gibi kelimeler eğitimin asıl taşlarıdır.

Eğitim, in bağırsakin hayat boyu devam fail bir süreçtir ve davranışlarda tadil meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik doğrusu beklentilere ve hedeflere yaraşıklı olabileceği gibi istenmedik yönde de gelişebilir. Eğitim sürecinin işçilikletilmesi ise kasıtlı doğrusu programlı ve programlı olabileceği gibi gelişigüzel de kabil. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim denir. Daha açıklayıcı bir örnek verirsek okul, dershane, eğitim merkezleri gibi mekânlarda maruz eğitim formal; kişinin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim ise informal eğitidir. Yani eğitim sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı değildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine bakarak sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim çıkmak üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim okullarda ya da kurumlarda belirli bir niyet ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim süreci yönetimsel bir kadro ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal eğitim ise hudayinabit gelişen hesapsız ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki fert bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir model olarak ele tuzakındığında ise eğitim sisteminin üç omurga ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. Kaynarca; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, bina, donanım, maliyet, personel gibi fiziki unsurlardır. Süreç; okul ortamında meydana gelen dersler, öğrenme yaşantıları ve öğüt aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde eksperlik, yeterlilik, bitirme, sınav hatimeları gibi mergup davranış değişçilikiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko